top of page

להורדת הגרסה העדכנית למערכת הפייסבוק:

יש לפעול על פי תהליך ההתקנה שנשלח במייל.

*נא לשים לב:

יש להתקין את הגרסה החדשה רק על המחשב בו בוצעה ההתקנה הראשונה.

המערכת לא תדרוש שוב את קוד הטוקן ותזהה אותו אוטומטית.

(שימו לב בעדכון גרסה לא יאושרו מחדש רישיונות). .

bottom of page