top of page

חשבונות פייסבוק ותיקים

הגדלת חשיפה, הגדלת פרסום ותפוצה

תמונה המציגה קמפיין ברשתות חברתיות

 תזמון פרסום פוסטים אוטומטיים בקבוצות המכילים טקסט, תמונה, וידאו וקישור

כל חשבון פייסבוק היה פעיל בעבר. הפעילות לא נעשתה בישראל.

פרופיל פעיל

כל חשבון פייסבוק מגיע עם מייל, סיסמא, תאריך לידה, קוד התחברות לאבטחה חזקה וסיסמא למייל החשבון לצורך אימות.

נתוני התחברות

חברים וקבוצות

לחלק מחשבונות הפייסבוק יש חברים וקבוצות. לא מישראל.

לכל רכישה קיימת זכאות להחלפה אחת במידה וננעל החשבון. ההחלפה במסגרת אחריות על פי תנאי השימוש ומדיניות החברה. 

החלפה במסגרת אחריות

גיל, מגדר וארץ

יש לנו חשבונות פייסבוק במלאי בכל הגילאים, מגדרים וארצות שונות.

תמונה של צ'אט חי של WhatsApp

למען הסר ספק חשבונות הפייסבוק הם לשימוש עצמאי ולחברת fboomtool אין כל קשר לפרסום הנעשה מהם. אין אפשרות לביטולים וקבלת החזר כספי לאחר הרכישה, זאת על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.

bottom of page