top of page
תמונה המציגה את מערכת התמיכה ליצירת קשר

מרכזהעזרה

בערוץ זה תוכלו לראות כיצד להפעיל את המערכת לדיוור מקצועי בוואטסאפ pro.

לחצו על התמונה כדי להגדיל.

אם עדיין תרצו לצוטט איתנו,  מוזמנים ליצור קשר עם מערך התמיכה שלנו

שלב 1
יש לחבר את מספר הוואטסאפ ממנו רוצים לבצע את השליחה.
החיבור מתבצע דרך האפליקציה בתפריט whatsapp web

דגשים:
ניתן בכל פעם לבצע שליחה ממספר וואטאספ אחד.
לאחר סריקת הברקוד, הוואטסאפ נשמר במערכת עד שיוחלף למספר אחר.

תמונה המציגה את השלב הראשון בחיבור WhatsApp

שלב 4 עבור אקסל נמענים:
יש לשמור את קובץ האקסל בפורמט text (ms-dos)

דגשים:
הקובץ יכול להיות עם/בלי קידומת או עם/בלי 0 בתחילת המספר.
הקובץ לא ייטען במערכת אם הוא לא יהיה שמור כך במדויק.

תמונה המציגה שמירה באקסל

שלב 7
הוספת קידומת 972

דגשים:
ניתן לשלוח לכל מספר עולם עם הקידומת המתאימה.
אם קיימת ברשימת השליחה קידומת 972 אין צורך להוסיף.

תמונה המציגה את השלב הרביעי של הוספת קידומת

שלב 10
מענה אוטומטי

ניתן להגדיר במערכת מענה אוטומטי להודעות נכנסות,לחצו על הכפתור המתאים להפעלת מענה אוטומטי.

התגובה האוטומטית הצעד השביעי מתוארת בתמונה.

שלב 13
בחירת סיכונים

יש באפשרותיכם לבחור שהשליחה תתבצע רק לאנשים שהיה לכם שיחה איתם בעבר בוואטסאפ (חלון ירוק).
יש באפשרותיכם לבחור שהשליחה תתבצע לכלל הנמענים שהגדרתם לשליחה (חלון אדום).

דגשים:
ראו את קובץ הטיפים למניעת חסימות.

התגובה האוטומטית הצעד השביעי מתוארת בתמונה.

שלב 16
קמפיין חדש

כדי להתחיל קמפיין חדש בחרו בכפתור המתאים

 

תמונה המציגה ניקוי מסך עבור קמפיין חדש

שלב 2
יש לבחור את הדאטה לשליחת הודעות.
אם ברצונכם לטעון קובץ אקסל, ראו כיצד ליצור קובץ מתאים למערכת לפי שלבים 3-6.
אם ברצונכם לטעון את כל אנשי הקשר שלכם בחרו בכפתור המתאים ודלגו לשלב 7.
אם ברצונכם לטעון את קבוצות הוואטסאפ שלכם בחרו בכפתור המתאים ודלגו לשלב 7.

תמונה המציגה את שלב שני בבחירת מספרים

שלב 5 עבור אקסל נמענים:
יש לטעון את הקובץ text שצרתם במערכת.
לאחר שהקובץ נטען, יש לסמן את האופציה הקימת תחת number field: col0 זו העמודה השניה שליד המספרים.

אם ברצונכם שהמערכת תסיר אוטומטית כפילויות סמנו את הכפתור המתאים.

התמונה מציגה את השלב השלישי, בחירת מספר באמצעות faceboomtools.

שלב 8
כתיבת הודעה

דגשים:
ניתן לרשום תווים ללא הגבלה ולהוסיף אימוג'י.
ניתן לבצע העתק הדבק של טקסט אל המערכת.

תמונה המציגה את השלב החמישי ברשימת ההודעות באמצעות Faceboomtools

שלב 11
הגדרת מענה אוטומטי

רשמו את הטקסט למענה האוטומטי במקום המתאים.
הוסיפו קבצים למענה האוטומטי במקום המתאים.

תמונה המתארת ​​את השלב השביעי בהגדרת תגובה אוטומטית באמצעות כלי WhatsApp ו-Faceboom.

שלב 14
בחירת הגדרות

יש באפשרותיכם להגדיר מהירויות שליחה, עצירות ומרווחים בכפתור ההגדרות.

דגשים:
מומלץ תמיד לבצע שליחה במהירות very slow וכמו כן להגדיר מרווחים ועצירות.

תמונה המציגה כיצד לשנות הגדרות בכלי faceboom

שלב 17
שאיבת ניידים מקבוצות

יש באפשרותיכם לשאוב ניידים מכל קבוצת וואטסאפ שאתם חברים בהן.
יש להיכנס ללשונית שאיבה מקבוצות, ללחוץ fetch groups על מנת לראות את כל הקבוצות שאתם חברים בהן ולאחר מכן לסמן מאילו קבוצות לשאוב ניידים.

צילום מסך של קבוצת מקצוענים לשאיבה של WhatsApp בכלי Faceboom

שלב 3 עבור אקסל נמענים:
יש ליצור קובץ אקסל.
את הקובץ יש ליצור כך:
קוביה A1 יהיה רשום Number כאשר האות הראשונה גדולה והשאר קטנות. מתחת לקוביה זו ניתן להשים ללא הגבלה את המספרים המיועדים לשליחה.

דגשים:
הקובץ יכול להיות עם/בלי קידומת או עם/בלי 0 בתחילת המספר.
הקובץ לא ייטען במערכת אם הוא לא יהיה מסודר כך במדויק.

המחשה של יצירת אקסל עבור אוטומציה של WhatsApp בכלי Faceboom

שלב 6 עבור אקסל נמענים:
יש לבחור בפורמט המתאים בכדי למצוא את הקובץ במחשב.


 

תמונה המציגה את השלב השלישי בבחירת המשך על שולחן העבודה

שלב 9
הוספת קבצים

דגשים:
ניתן להוסיף להודעה תמונות, וידאו או תמונות.

השלב השישי של הוספת קבצים לכלי Faceboom מתואר בתמונה.

שלב 12
הגדרת שליחה

כדי להתחיל שליחה מיידי בחרו בכפתור המתאים.
כדי לתזמן שליחה עתידית בחרו בכפתור המתאים והגדירו תאריך ושעה.

תמונה המתארת ​​את השלב השמיני של יצירה והפצה של מסע פרסום בכלי Faceboom

שלב 15
היסטוריית קמפיינים
סיכומי הקמפיינים שביצעתם שמורים במערכת, יש באפשרותיכם לראות אותם בכפתור המתאים.


 

תמונה המציגה את היסטוריית הקמפיין באמצעות הכלי Faceboom

שלב 17
סינון מספרים

אם ברצונכם לבדוק קובץ קיים או לבדוק ידנית האם למספרים קיים וואטסאפ בחור בסינון מספרים.

דגשים:
המערכת קוראת רק קבצי text(ms-dos). אם אין קידומת בקובץ יש להוסיף קידומת.

צילום מסך של מקצוען סינון המספרים בכלי Faceboom.

שלב 18
חלון חדש

אם ברצונכם ללשלוח ולשמור במערכת מספרי וואטסאפ שונים לשליחה, לחצו על כפתור file ולאחר מכן על כפתור open new profile. 
הפעולה תפתח קיצור דרך חדש בשולחן העבודה שלכם למערכת, בו תוכלו לסרוק את הוואטסאפ הנוסף ולבצע שליחות במקביל ממסכים שונים.

דגשים:
המסך החדש יישמר על שולחן העבודה לשליחות נוספות בעתיד. ניתן להסירו בכל עת.

תמונה המדגימה כיצד ליצור פרופיל פייסבוק חדש
bottom of page