top of page
תמונה המציגה את מערכת התמיכה של Faceboom

מרכזהעזרה

בערוץ זה תוכלו לראות כיצד להפעיל את המערכת לשאיבת דאטה מאינסטגרם.

לחצו על התמונה כדי להגדיל.

אם עדיין תרצו לצוטט איתנו,  מוזמנים ליצור קשר עם מערך התמיכה שלנו

שלב 1
יש להתחבר לאינסטגרם בדפדפן רגיל ולאחר מכן ללחוץ על תפריט ב3 נקודות בצד ימין.

 

מדריך תמונה כיצד להתחבר לאינסטגרם באמצעות דפדפן רגיל עם 3 נקודות למעלה

שלב 4
לחצו על cookies ובחרו בשורה www.instagram.com ואז הקליקו על sessionid

 

שלב 2 מדגים כיצד להתחבר לאינסטגרם על ידי לחיצה על קובצי Cookie ובחירה בשורה www.instagram.com ולאחר

שלב 7 שאיבת נעקבים של משתמש - get follower
יש לרשום את שם המשתמש כפי שהוא רשום באינסטגרם כדי לשאוב את האנשים שהוא עוקב אחריהם.
לאחר כתיבת שם המשתמש, יש ללחוץ על "start".
במידה ורוצים לעצור יש ללחוץ על "stop".
במידה ורוצים לנקות מסך יש ללחוץ על "reset".
במידה ושאבתם משתמשים וברצונכם לשאוב כעת את המידע שלהם יש ללחוץ על "export to get data" ולעבור לשלב 10.

שלבים של חילוץ עוקבים של משתמש

שלב 10 חילוץ מידע על משתמשים
לאחר שהזנתם לאיסוף נתונים במערכת משתמשים, יש ללחוץ על "start" והמערכת תתחיל לשאוב נתונים קיימים במערכת.
ניתן גם לרשום בעמודה זו משתמשים לשאיבת מידע באופן ידני.

דגשים:
המערכת שואבת רק נתונים שהם ציבוריים bio או שהמשתמש הסכים לחשוף אותם באינסטגרם.
אם משתמש סימן את הנתונים שלו כפרטיים, המערכת לא תוכל לשאוב אותם.

שלב 10 לחילוץ מידע משתמש

שלב 2
בתפריט יש לבחור "more tools" ולאחר מכן לבחור "developer tools".

המדריך כיצד להגיע לכלי המפתחים

שלב 5
לחצו דאבל קליק על כדי להעתיק את cookies value של sessionid.

מדריך כיצד להעתיק את ערך ה-cookie של sessionid

שלב 8 שאיבת עוקבים אחרי משתמש - get following
יש לרשום את שם המשתמש כפי שהוא רשום באינסטגרם כדי לשאוב את האנשים שעוקבים אחריו.לאחר כתיבת שם המשתמש, יש ללחוץ על "start".

במידה ורוצים לעצור יש ללחוץ על "stop".
במידה ורוצים לנקות מסך יש ללחוץ על "reset".
במידה ושאבתם משתמשים וברצונכם לשאוב כעת את המידע שלהם יש ללחוץ על "export to get data" ולעבור לשלב 10.

השלב המנחה של שאיבת עוקבים אחרי משתמש

שלב 11 הגדרות:
בכל שלב במערכת ניתן לשנות הגדרות מהירות.
בכל שלב במערכת ניתן לשמור מידע בקבצים.

 

מדריך תמונה על הגדרה

שלב 3
הקליקו על לשונית "application".

מדריך כיצד להגיע ללשונית האפליקציה

שלב 6
העתיקו את הקוד למסך הראשי של התוכנה.

מדריך כיצד להעתיק את הקוד מהמסך הראשי של התוכנה.

שלב 9 שאיבת משתמשים מהאשטג - hastag
יש לרשום את ההאשטג כפי שהוא רשום באינסטגרם כדי לשאוב את האנשים שנמצאים תחתיו.
לאחר כתיבת האשטג, יש ללחוץ על "start".
במידה ורוצים לעצור יש ללחוץ על "stop".
במידה ורוצים לנקות מסך יש ללחוץ על "reset".
במידה ושאבתם משתמשים וברצונכם לשאוב כעת את המידע שלהם יש ללחוץ על "export to data" ולעבור לשלב 10.

מדריך לחיבור עם ההאשטאג
bottom of page